Introducció

Quantes vegades en la secció esportiva del telenotícies han informat sobre un cas de violència en un esdeveniment esportiu?

Són fets aïllats i per això són notícia? O són situacions que es produeixen sovint en l'esport? I si és així, qui és el responsable? Els mitjans de comunicació? Els propis esportistes? El públic?...

Però, per què? L'esport en si mateix pot ésser la causa de tanta violència? Quines solucions podem aportar?

Investiguem-ho...