Procés


PER QUÈ?

Per a la realització de la investigació i la preparació de la vostra conferència seguireu el següent procés:

ACTIVITAT 1

ACTIVITAT 2

ACTIVITAT 3
ACTIVITAT 4

ACTIVITAT 5

ACTIVITAT 6

ACTIVITAT 1: Anem a apropar-nos a l'estat de la qüestió. En aquesta primera fase cercareu notícies relacionades amb actes de violència en el món de l'esport.

Per fer-ho, podeu cercar en hemeroteques de diaris, ràdios digitals, etc, i trobar notícies o articles d'opinió com els que apareixen a:


www.diaridelsestudiants.com

www.cadenaser.com

http://espndeportes.espn.go.com

http://elmundodeporte.elmundo.es


També trobaràs moltes notícies en la pàgina de l'OBSERVATORI CRÍTIC DE L'ESPORT

En els diferents webs, podeu utilitzar identificadors com “violència i esport”, “vandalisme i esport”, etc.

ACTIVITAT 2: Anem a realitzar una aproximació teòrica a aquest fenòmen. En aquests llocs webs trobareu articles científics i d'opinió sobre la temàtica que estem investigant, i des d'enfocaments molt diversos. A partir d'aquests podreu formar-vos el vostre criteri i contribuir a la recerca dels FACTORS que fan que es generen situacions de violència en l'esport.

www.efdeportes.com(Agresión y violencia en el deporte)

www.solociencia.com(Es ganar, no perder,...)

www.unex.es(Urbanización y violencia)

www.deportes.gov.ar(Artículo de Jordi Segura)

http://deporte.unam.mx(Agresividad y violencia en el deporte)

www.artehistoria.com(Deporte y violencia)

A més a més, també pots visitar la següent pàgina web (http://dewey.uab.es/valorsenjoc/esportnet/) , on pots trobar més idees al voltant de la la violència, l'agressivitat i l'esport.

ACTIVITAT 3: Fem una investigació de camp. Ens aproparem al que passa un dia qualsevol en una competició esportiva infantil. Tal vegada allà comencem a trobar alguna resposta a les nostres preguntes.

Per recollir la informació podeu:

ACTIVITAT 4: I nosaltres? Què podríem proposar? Quines solucions veiem a aquesta problemàtica? A continuació pots llegir alguns articles que et poden suggerir alguna idea interessant. Són articles que abasten actuacions de subjectes molt diversos: mitjans de comunicació, escola, governs,...

www.bizkaia.net (Deporte escolar y fair play)

http://deporte.unam.mx((Soluciones al problema de la violencia en el deporte)

http://news.bbc.co.uk(El poder del deporte)

www.bizkaia.net(Código del juego limpio)

www.arcsantceloni.es(Codi d'ètica esportiva)

www.fiepbsas.org.ar(¿Todos queremos decirle no a la violencia?)

www.claror.cat(Un esport més educatiu i una escola més esportiva)

ACTIVITAT 5: En aquesta activitat prepararem la conferència-debat, amb la qual intentarem comunicar als assistents els resultats de la nostra recerca i motivar el debat i la reflexió col·lectiva.

Per fer-ho hem de seguir els següents pasos:

  1. Estructurar la conferència-debat.

  2. Elaborar un tríptic informatiu per fer propaganda de la vostra conferència. Què podeu incloure-hi? Un títol, el nom dels components del grup, una xicoteta aproximació a la problemàtica que tractareu, l'estructura de l'exposició, preguntes per a la reflexió prèvia,...

  3. Dissenyar la presentació en power-point, open-office, o similar.


ACTIVITAT 6: Ara ja tens molta informació sobre la violència en el món de l'esport. Ets periodista, i com a excel·lent periodista has d'aconseguir articular una opinió ben argumentada per tal de donar a conèixer el teu parer sobre aquesta temàtica. Aquest és l'objectiu d'aquesta activitat: redactar un article d'opinió.

L'article d'opinió serà individual i ha de tenir una extensió mínima de 1000 paraules i una extensió màxima de 1500.

Has de tenir en compte que has d'introduir la problemàtica, desenvolupar els aspectes i les idees que consideres oportunes i concloure. Tot això tenint en compte que l'escrit tinga coherència interna i estiga cohesionat.

Com a periodista que ets, si l'article ho mereix, cercarem la seva publicació en algun diari...ànim!