[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-WebQuest: "Violència en l'esport? Investiguem-ho"
---

 

educació física

Miquel Àngel Tirado Ramos (matirado@educacio.caib.es)

IES Santa Margalida
Santa Margalida

Des de la perspectiva acadèmica i curricular, aquesta WebQuest està pensada per al seu desenvolupament en la matèria d'educació física a 1r de batxillerat, en el context del bloc de continguts d'habilitats esportives.

Té però, grans possibilitats per al seu tractament interdisciplinar amb les matèries de llengües.

Imatge WebQuest: "Violència en l'esport? Investiguem-ho"

L'esport espectacle és l'espill en què es miren joves i no tan joves i, per desgràcia, en multitud d'ocasions es presenta com a model a no seguir (bé per situacions de violència, bé per situacions de discriminació per raó de gènere, bé per altres qüestions). Aquest fet ens proporciona recursos per al debat, per a la reflexió, per a la indagació, mitjançant els quals potenciar el seu esperit crític, en una etapa, l'adolescència, on consoliden pensaments i plantejaments respecte de la realitat social.

---

Info: La recerca d'informació per Internet permet desenvolupar projectes col·laboratius de treball, tal com recull la proposta de WebQuest, formulada per Bernie Dodge, professor de la Universitat de San Diego.

Una WebQuest planteja la resolució d'un enigma o bé l'elaboració d'un producte (l'edició d'una antologia, un àlbum fotogràfic, etc.) de manera col·laborativa. L'aula s'organitza en petits grups de treballs cadascun dels quals realitza una tasca específica (buscar informació, editar els textos, etc.) Per desenvolupar-la s'utilitzarà la cerca d'informació per Internet i una àmplia gamma de recursos en la qual es poden integrar les TIC.

Contingut d'una WebQuest

  • La introducció, que presenta un plantejament general de la tasca.
  • La tasca en què s'identifica l'objectiu a assolir per tot el grup.
  • El procés, apartat on es descriuen els grups de treball, les tasques específiques que realitzaran i els recursos que s'empraran.
  • L'avaluació, en què s'indiquen els aspectes que es valoraran.
  • La conclusió, que inclou unes reflexions finals sobre la tasca.
  • Els crèdits on s'inclouen les referències als materials utilitzats.

- Més informació a WQ.cat - Comunitat Catalana de Webquest


IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte