[ Anar a l'inici del WEIB ]
RECURSOS EDUCATIUS
   
 

-Iniciació al vocabulari mediambiental
---

 

ciències naturals

Sebastià Burguera (sebas1@arrakis.es)

La temàtica mediambiental ha esdevingut una de les més importants des de fa una sèrie d'anys. La preocupació pel medi ambient i la seva conservació ha constituït una de les premises bàsiques de la nostra societat. És del tot necessari un compromís de tota la societat per dur a terme un canvi en els models econòmics i en la nostra manera d'actuar envers la natura, només d'aquesta manera serà possible aconseguir un veritable desenvolupament sostenible que garanteixi a les generacions venideres una qualitat de vida almenys semblant a la que gaudin actualment.

Imatge Iniciació al vocabulari mediambiental

Es tracta de facilitar una nova visió de la natura i provocar uns canvis d'actitud pel que fa al medi. Per aconseguir aquest objectiu, és necessari conscienciar les persones sobre la importància de conservar el medi ambient. Però per poder-ho dur a terme és precís i molt important dotar les persones d'una sèrie de coneixements bàsics i fonamentals que els permetin entendre i comprendre les relacions que s'estableixen entre els éssers vius i el medi. Només així podem incidir sobre el seu comportament i ajudar-les a adquirir les aptituds i la participació necessàries per determinar i resoldre els problemes mediambientals.

La dispersió de conceptes referits al medi ambient, que afecta les distintes disciplines científiques, indispensables per a la seva comprensió, ens ha duit a la convicció de la necessitat d'elaborar i recopilar un vocabulari bàsic (PDF), una iniciació sobre els conceptes fonamentals del medi ambient.

És un vocabulari que intenta expressar de manera clara i senzilla tota una sèrie de conceptes claus per entendre el medi, i és des d'aquesta perspectiva que inclou, no només termes relacionats amb les ciències naturals, sinó tot un grapat de conceptes referents a economia, geografia, ètica, pedagogia, dret, entre d'altres, i va destinat a facilitar una comprensió des d'una perspectiva global i sistemàtica del medi ambient.

Per tant, la temàtica mediambiental ha de ser tractada des d'una perspectiva interdisciplinar i transdisciplinar.

---
PDF Iniciació al vocabulari mediambiental 210 Kb

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacte