Recursos educatius

llengua i matemàtiques

WIN-ABC

 

Mateu Adrover (mateuad@jazzfree.com)

WIN-ABC és un programa educatiu compost per un gran nombre d'activitats per treballar les tècniques instrumentals de lectoescriptura i matemàtiques. A més, hi podem trobar altres activitats més lúdiques, encara que igualment educatives, que es poden intercalar entre les instrumentals. El programa té eines i possibilitats de configuració que permeten personalitzar el programa i adaptar-lo a les característiques i necessitats de cada nin/a. Ara se'n presenta una nova versió de 32 bits que permet:
  • Introduir qualsevol paraula i associar-la amb la seva imatge i so.
  • Construir arxius de frases amb l'estructura S-V-O.
  • Associar lletres amb un dibuix de la base de dades.
  • Personalitzar totes les activitats que formen una sessió.
  • Elaborar sessions independents i exportar-les a altres ordinadors, amb la qual cosa es possibilita l'intercanvi d'experiències entre el professorat.
  • Introduir nous idiomes. Actualment en té quatre: castellà, català, anglès i basc. Si qualcú s'anima a fer-ne la traducció al gallec es pot posar en contacte amb l'autor.
  • Més ajudes per a l'alumne/a. Utilització del programa indistintament amb el ratolí i amb el teclat.
  • Modificar la separació de les síl·labes de les paraules que el programa separa amb guions per defecte, en català i castellà, per així permetre la compatibilitat en qualsevol idioma.
  • Molt més.
Imatge WIN-ABC
El programa WIN-ABC 3.2 està adreçat al primer i segon cicle de primària, si bé els seus continguts curriculars es comencen a treballar majoritàriament a educació infantil (lectoescriptura, numeració i operacions), per la qual cosa pot ser d'utilitat per als mestres d'educació infantil, com també per als als professors de suport amb alumnes amb NEE.


Cal tenir en compte que el programa WIN-ABC 3.2 és una versió BETA i encara està en fase de depuració, per la qual cosa hi podeu trobar alguns bugs i fallides que us agrairia que em comunicàssiu, com també les vostres opinions i suggeriments. Per millorar aquest projecte esper comptar amb la vostra col·laboració.

Properament en sortirà la versió definitiva.

- Podeu davallar el programa WIN-ABC 3.2 en un únic arxiu, o bé en 5 arxius preparats per a discs flexibles. Però en ambdós casos per instal·lar el programa es necessitarà l'instal·lador de Microsoft que ve de sèrie amb el Windows 2000. Si no teniu Windows 2000, haureu de baixar el programa instmsia.exe i instal·lar-lo abans de començar la instal·lació de WIN-ABC 3.2

instmsia.exe instmsia.exe (1.26 Mb)

 

- Descàrrega del programa WIN-ABC 3.2 en un únic arxiu

win-abc.msi win-abc.msi (4.82 Mb)

 

- Per instal·lar WIN-ABC 3.2 des de discs flexibles haureu de baixar aquests 5 arxius, copiar-los cadascun en un disc de 3 i ½ (els dos primers arxius en un sol disc), i etiquetar cada disc amb els noms "DISK_1", "DISK_2", "DISK_3" i "DISK_4". Per instal·lar des del disc dur haureu de fer quatre subdirectoris, que partesquin d'una mateixa arrel, amb els mateixos noms esmentats i copiar-hi el contingut de cada arxiu (recordau: el primer subdirectori ha de tenir dos arxius). Llavors des de DISK_1 engegau el programa "win-abc.msi" i seguiu les instruccions d'instal·lació.

Disk_1 win-abc.msi a DISK_1 (179 kb)
win-ab01.cab a DISK_1 (1.19 Mb)
Disk_2 win-ab02.cab a DISK_2 (1.38 Mb)
Disk_3 win-ab03.cab a DISK_3 (1.38 Mb) Disk_4 win-ab04.cab a DISK_4 (675 kb)