-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Suport Tècnic
   
lll
 

-Bloqueig de la disquetera d'un lloc de treball Linux Mandrake quan un usuari treu un disquet muntat sense haver-lo desmuntat prèviament
---

Secció: Lloc de treball Linux

Aplicat a:

- Llocs de treball Linux Mandrake 9.1 dins les xarxes dels centres

Problema:

El sistema operatiu Linux Mandrake fa servir la utilitat supermount per muntar i desmuntar automàticament els dispositius removibles del PC (bàsicament disquet i CD-rom). En el cas del CD-rom aquest sistema no causa cap problema ja que l'usuari no pot treure físicament el CD si prèviament no l'ha desmuntat. En canvi, quan es tracta de la disquetera no existeix aquest impediment i un usuari pot treure el disquet sense realitzar prèviament l'operació de desmuntatge (eject). Si fa això, provoca el bloqueig de la disquetera i la seva inutilització per als usuaris posteriors. Per solucionar-ho es requereix el reinici de la màquina. Aquesta situació es pot produir amb molta facilitat ja que basta que un usuari tregui el disquet abans de tancar la sessió.

Solució:

La solució proposada implica inhabilitar el supermount en el muntatge de la disquetera i utilitzar el pam_xarxipelag per a realitzar aquesta operació.
En concret, les passes que s'han de realitzar són les següents (totes les passes s'han de fer amb el compte root):

 1. Inhabilitar el muntatge de la disquetera amb el supermount. Per fer això s'ha d'editar el fitxer /etc/fstab, comentar la línia que indica la utilització del supermount amb la disquetera (per comentar una línia basta afegir el caràcter # al principi) i afegir-ne una altra.
  La línia que s'ha de comentar és:

  #none /mnt/floppy supermount fs=vfat,dev=/dev/fd0,--,codepage=850,iocharset=iso8859-15,nosuid,umask=0,unhide,nodev 0 0

  La línia que s'ha d'afegir és:

  /dev/fd0 /mnt/floppy vfat codepage=850,sync,unhide,iocharset=iso8859-15,noauto,nosuid,umask=0,user,nodev 0 0

La figura següent mostra com han de quedar les línies que es refereixen a la disquetera en el fitxer /etc/fstab:

imatge fitxer /etc/fstab

 1. Afegir una línia a /etc/security/pam_xarxipelag.conf. La línia que s'ha d'afegir és:

  volume * local - /dev/fd0 - - - -

Un cop realitzats aquests canvis, reiniciau l'equip i ja no tendreu el problema.

Aquest sistema funciona de la següent manera: el pam_xarxipelag munta i desmunta la disquetera a l'inici i al final de la sessió. Evidentment, el muntatge només es produeix si l'usuari ha introduït un disquet a la disquetera. En els tancament de sessió es desmunta (si hi ha disquet) i, en qualsevol cas, s'allibera el dispositiu perquè pugui ser emprat, posteriorment, pels usuaris. Per tant, si un usuari treu el disquet abans de tancar la sessió NO es produirà la inutilització futura de la disquetera. Si un usuari inicia la sessió sense haver introduït el disquet pot muntar-lo executant
mount mnt/floppy des d'un terminal. En canvi, l'operació de desmuntatge no la pot fer l'usuari; la realitza, automàticament, el mòdul pam_xarxipelag en tancar la sessió. Aquesta és, precisament, la única limitació que té el sistema: per canviar de disquet és necessari reiniciar la sessió.
Si l'usuari root vol emprar la disquetera haurà de muntar-la i desmuntar-la manualment (recordau que root no executa pam_xarxipelag).

Darrera actualització: 17-5-2004

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-