-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Suport Tècnic
   
lll
 

-Permisos erronis en els directoris personals dels usuaris en els llocs de treball Linux configurats amb la utilitat "lxautocfg"
---

Secció: Lloc de treball Linux

Aplicat a:

- Llocs de treball Linux

Problema:

Quan un usuari inicia, per primera vegada, una sessió en un lloc de lloc de treball Linux es crea una carpeta personal /home/usuari. En els llocs de treball configurats amb la utilitat "lxautocfg" aquestes carpetes es creen amb permisos 755 en lloc dels recomenats 700 (només el propi usuari pot llegir i escriure en aquesta carpeta). El problema es deu a un error en les plantilles que usa "lxautocfg".

Solució:

Per a les carpetes d'usuari ja creades basta executar:

chmod -R 700 /home/*

Per a què les carpetes dels nous usuaris es creïn amb els permisos correctes s'ha de modificar una línia del fitxer /etc/pam.d/system-auth. És la línia que executa pam_mkhomedir.so. S'ha de substituir umask=0022 per umask=0077

Darrera actualització: 17-1-2005

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-