-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Suport Tècnic
   
lll
 

-Ubicació òptima per a l'execució dels scripts d'inici en els llocs de treball Linux
---

Secció: Lloc de treball Linux

Aplicat a:

- Llocs de treball Linux configurats amb la versió 0.1.0 del lxautocfg (la versió 0.2.0 ja no està afectada) o configurats manualment seguint les indicacions del document “Instal·lació i configuració d'un lloc de treball basat en Linux a les xarxes del projecte Xarxipèlag”.

Problema:

La proposta tècnica d'integració d'un lloc de treball Linux a les xarxes del centres recomana incloure referències als scripts d'inici de sessió en el fitxer /etc/bashrc i referències als scripts de tancament de sessió en el fitxer /etc/X11/xdm/TakeConsole

D'aquesta manera, perquè el sistema executi, per exemple, l'script d'instal·lació d'OpenOffice, cal afegir la línia següent en el /etc/bashrc (veure els apartats “Perfils mòbils amb Linux” i “Execució centralitzada d'scripts” del document tècnic “Instal·lació i configuració d'un lloc de treball basat en Linux a les xarxes del projecte Xarxipèlag”):

$HOME/scripts/oo_instal_usuari

Nota: es suposa aquí que existeix una carpeta compartida en el servidor i que aquesta carpeta s'ha muntat a $HOME/scripts fent servir el mòdul pam_xarxipelag.

El problema radica en el fet que /etc/bashrc NO s'executa únicament en els inicis de sessió sinó que també ho fa cada vegada que un usuari obri una finestra de terminal. Aquestes possibles execucions repetides poden ser, a més d'innecessaris, completament contraproduents.

Tampoc és solució ubicar les referències als scripts en el fitxer GiveConsole ja que les execucions en aquest fitxer es fan amb el compte de l'usuari “root” i aquest fet provoca problemes de permisos en els directoris personals.

Solució:

Existeix una solució molt elegant a aquest problema !!

La solució consisteix en crear dos nous fitxers anomenats, per exemple, iniciar_sessio i tancar_sessio, i ubicar-los en el directori compartit scripts del servidor. Aquests fitxers han de contenir totes les referències als scripts que es vulguin executar, respectivament, en els inicis i tancaments de sessió. Les figures següents mostren possibles exemples d'aquests fitxers:

exemple fitxer iniciar_sessio

exemple fitxer tancar_sessio

Segons les dades de les figures, en els inicis de sessió s'executarà l'script cp_perfil amb paràmetre -entrada i el mozilla mostrant la pàgina inicial del WEIB. Ambdues execucions es faran en segon pla (es recomana utilitzar aquest sistema en la execució d'scripts d'inici). Segons la segona figura, en els tancaments s'executarà únicament cp_perfil amb paràmetre -sortida.

La configuració dels llocs de treball és molt simple. Basta afegir la línia següent en el fitxer /etc/X11/xdm/GiveConsole:

ln -s -f $HOME/scripts/iniciar_sessio /etc/X11/xinit.d/iniciar_sessio

i la línia en el fitxer /etc/X11/xdm/TakeConsole:

$HOME/scripts/tancar_sessio

Nota: la versió 0.2.0 de lxautocfg afegeix automàticament aquestes línies.

Els fitxers han de quedar tal com mostren les figures següents:

exemple fitxer GiveConsole

exemple fitxer TakeConsole

Es pot observar com en el fitxer GiveConsole no s'ha afegit una referència a l'script iniciar_sessio sinó que solament s'ha creat un accés directe a aquest script. L'accés directe s'ubica en el directori /etc/X11/xinit.d

Aquesta solució té una avantatge òbvia sobre les proposades anteriorment. L'avantatge es troba en la facilitat de modificació de la llista d'scripts que s'han d'executar en els inicis i tancaments de sessió. Per exemple, suposem que volem instal·lar l'Open Office 1.1. Sabem que les instal·lacions d'usuari requereixen de l'execució d'un script en els inicis de sessió. Aquest script (que en el document corresponent s'ha anomenat oo_instal_usuari) s'ha d'ubicar en el directori compartit script del servidor. Ara, si volem que aquest script s'executi en els inicis de sessió de tots els llocs de treball de la xarxa, només és necessari afegir la línia següent en el fitxer iniciar_sessio:

$HOME/scripts/oo_instal_usuari

Observau que NO CAL FER CAP MODIFICACIÖ EN ELS LLOCS DE TREBALL!!!

Òbviament, perquè tot això funcioni es requereix que el mòdul pam_xarxipelag munti la carpeta compartida scripts dins $HOME/scripts

Darrera actualització: 8-4-2005

IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-