Suport tècnic > Programari > Programari educatiu lliure
Fitxa descriptiva de l'aplicació - Icona Dr. Geo

Nom Aplicació:
DR. GEO
 
Idiomes:
Català, castellà, anglès...
 
Etapa / Nivell educatiu:
Educació secundària i batxillerat. És perfectament utilitzable en l'ensenyament primari per a l'exploració de figures geomètriques i construcció de figures simples.
 
Descripció:

Dr. Geo és una aplicació excel·lent, molt intuïtiva, de geometria interactiva a l'estil del Cabri. Planteja també la possibilitat d'emprar-se com a aplicació de programació en llenguatge Scheme.

Permet la creació de figures geomètriques i la seva manipulació interactiva, tot respectant les restriccions geomètriques. Possibilita també introduir-se en el cap de la programació de forma progressiva.

La interfície resulta molt senzilla, amb una estudiada ergonomia per a l'accés a les funcions i eines. Alhora, quan l'usuari l'empra de forma avançada, permet la construcció d'objectes per procediments doversos, macros de construccions, sessions, ús d'scripts, etc.


Procediment d'instal·lació:

-GNU/Linux: urpmi drgeo-educaib (des de consola 'root')


-Windows: Existeix una versió per a MSDOS / windows 95 en fase beta, el lloc del qual es descarregava no es troba operatiu actualment.

Procediment de desinstal·lació:

- GNU/Linux: rpm -e drgeo-educaib (des de consola 'root')


Enllaços interesants i documentació:
Web del projecte Dr. GEO:
- http://www.ofset.org/drgeo

Manual del Dr. GEO (en castellà):
- http://documentation.ofset.org/drgeo/es/drgenius.html (versió html)
- http://documentation.ofset.org/drgeo/es/drgenius.pdf (versió pdf)

Article a la “Gaceta Extremeña de la Educación”, versió digital, del professor Mariano Real Pérez, professor de Matemàtiques en un IES, amb algun comentari sobre la utilització didàctica del programa:
- http://www.juntaex.es/consejerias/ect/gaceta/712003/paginas/rlinex22y23.html#volver

Dissenys didàctics i experiències:
   

Captures de pantalla:
pantalla 1