Suport tècnic > Programari > Programari educatiu lliure
Fitxa descriptiva de l'aplicació - Icona Kalzium

Nom Aplicació:
KALZIUM
 
Idiomes:
Català, castellà, anglès...
 
Etapa / Nivell educatiu:
Educació secundària i batxillerat.
 
Descripció:

Kalzium és una aplicació que mostra informació de manera interactiva del sistema periòdic d'elements químics.

Aquest programa pot ser emprat tant per l'alumnat com pel professorat de manera senzilla i amb rapidesa com a programari de consulta.

Presenta, a més a més, una eina de qüestionaris per posar a prova els coneixements sobre química general.


Procediment d'instal·lació:

- GNU/Linux: urpmi kalzium-educaib (des de consola 'root')


Procediment de desinstal·lació:

- GNU/Linux: rpm -e kalzium-educaib (des de consola 'root')


Enllaços interesants i documentació:
Web del projecte KDE-Edu:
- http://edu.kde.org/

Manual del Kalzium (en castellà):
- http://docs.kde.org/es/HEAD/kdeedu/kalzium/

Dissenys didàctics i experiències:
   

Captures de pantalla:
pantalla 1

pantalla 2