Suport tècnic > Programari > Programari educatiu lliure
Fitxa descriptiva de l'aplicació - Icona Kmplot

Nom Aplicació:
KMPLOT
 
Idiomes:
Català, castellà, gallec, basc, anglès...
 
Etapa / Nivell educatiu:
Especialment indicada per ESO i batxillerat.
 
Descripció:

KmPlot és un representador gràfic de funcions matemàtiques amb un verificador intern molt potent. Està inclòs en el desenvolupament del projecte KDE-Edu.

L'aplicació permet representar diverses funcions simultàniament i combinar-les entre si per construir-ne de noves. KmPlot genera funcions paramètriques i en coordenades polars. Pot emprar múltiples tipus de graelles i possibilita la impressió precisa dels gràfics a escala.


Procediment d'instal·lació:

- GNU/Linux: urpmi kmplot-educaib (des de consola 'root')


Procediment de desinstal·lació:

- GNU/Linux: rpm -e kmplot-educaib (des de consola 'root')


Enllaços interesants i documentació:
Web de l'aplicació (en anglès):
- http://edu.kde.org/kmplot/

Manuals i documentació pel maneig de l'aplicació:
- http://docs.kde.org/en_GB/HEAD/kdeedu/kmplot/ (En anglès)
- http://docs.kde.org/fr/HEAD/kdeedu/kmplot/introduction.html (En francès)

Dissenys didàctics i experiències:
   

Captures de pantalla:
pantalla 1