Suport tècnic > Programari > Programari educatiu lliure
Fitxa descriptiva de l'aplicació - Icona Kpercentage

Nom Aplicació:
KPERCENTAGE
 
Idiomes:
Català, castellà, anglès...
 
Etapa / Nivell educatiu:
Educació primària i secundària.
 
Descripció:

KPercentage forma part del projecte EDU del KDE. És una senzilla aplicació matemàtica que ajuda als alumnes a millorar les seves habilitats en el càlcul de percentatges.

Hi ha una secció especial d'entrenament amb els tres tipus d'exercici bàsics. Per últim l'alumne podrà seleccionar el mode aleatori, en el qual es barrejaran aleatòriament i a l'atzar els tres tipus d'exercici.


Procediment d'instal·lació:

- GNU/Linux: urpmi kpercentage-educaib (des de consola 'root')


Procediment de desinstal·lació:

- GNU/Linux: rpm -e kpercentage-educaib (des de consola 'root')


Enllaços interesants i documentació:
Web del projecte KDE-Edu:
- http://edu.kde.org/

Manual en català del programa:
- http://docs.kde.org/ca/HEAD/kdeedu/kpercentage/

Dissenys didàctics i experiències:
   

Captures de pantalla:
pantalla 1

pantalla 2