Aplicacions educatives amb Programari Lliure

Suport tècnic > Programari

Logo Educaib -Selecció i distribució d'aplicacions educatives amb Programari Lliure per a la instal·lació en els llocs de treball dels centres educatius que implementen el projecte Xarxipèlag

Propòsit:
 
- La proposta tècnica per al programa d'implementació de les TIC en els centres educatius de la comunitat autònoma de les Illes Balears es fonamenta bàsicament en la utilització de Programari Lliure i/o de Codi Obert, adscrit a la Llicència Pública General de GNU (GPL).
(Més... )

Procediment d'instal·lació en els llocs de treball GNU/Linux:
 
- Configurau les fonts de programari segons el document "Configuració de fonts de programari amb URPMI".
 
- Una vegada configurades, cal afegir la nova font educaib, executant des d'un terminal de consola la instrucció següent:
 
urpmi.addmedia educaib http://weib.caib.es/rpms-educaib/mdk-9.1 with ./hdlist.cz
 
- És convenient actualitzar periòdicament la font per si hi ha nous paquets instal·lables. La instrucció per a l'actualització és també des d'un terminal de consola:
 
urpmi.update educaib
 
- La primera vegada que s'instal·li un dels paquets de programari, és recomanable reiniciar la sessió.

Relació d'aplicacions educatives de Programari Lliure seleccionades:
 
-
aplicació TUX PAINT
 
-
aplicació GCOMPRIS
 
-
aplicació KALZIUM
 
-
aplicació KPERCENTAGE
 
-
aplicació DR. GEO
 
-
aplicació KMPLOT
 La secció queda oberta a les vostres aportacions. Tot el material didàctic relacionat amb aquestes aplicacions educatives són segurament d'interès per a la resta del professorat que les vulgui implementar.

Us convidam a compartir dissenys i unitats didàctiques, tutorials... que elaboreu per a la utilització d'alguna de les aplicacions, i per això heu de posar-vos en contacte amb el WEIB [weib@educacio.caib.es]


Darrera actualització: 14 / 3 / 2005