-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Suport Tècnic
   
lll
 

-Recomanacions per a la creació de webs de centres
---

 
- Recomanacions sobre el contingut
- Recomanacions sobre el disseny

Quan parlam de Webs educatives podem distingir entre Webs d'interés educatiu (són només aquelles que tenen una clara utilitat en algun àmbit del món educatiu) i Webs educatives (les que han estat dissenyades amb el propòsit específic de facilitar aprenentatges o recursos didàctics).

Les Webs de centres es troben evidentment incloses en la categoria de Webs educatives. Tenint en compte això, hem elaborat algunes recomanacions sobre el seu contingut i sobre el seu disseny (disposau d'un manual d'estil complet a WebEstilo).


RECOMANACIONS SOBRE EL CONTINGUT:

Com a recomanacions generals, s'hauria d'adequar el disseny de la Web (i, en general, de l'ús d'Internet al centre) als objectius i continguts expressats en el PCC i el PEC i no fer-la exclusivament per a finalitats extracurriculars (informació sobre el centre, composició equip directiu, etc.), sinó considerar-la un recurs educatiu més, complementari i no substitutiu de cap altre, amb continguts propis.

Les pàgines Web del centre poden ser compartides en una Intranet, que es converteix d'aquesta manera en un espai de trobada que permet treballar els aspectes transversals.

Algunes seccions que es poden incloure a la Web d'un centre educatiu:

 • Presentació del centre.

 • Informació sobre el centre educatiu:
  • Funcionament
  • PCC i PEC
  • Departaments didàctics
  • Professorat i alumnat
  • Estudis (tipus d'estudis, optatives)
  • Activitats extraescolars
  • Projectes educatius...

 • Continguts facilitadors de la comunicació (bidireccionalitat):
  • Pàgines de tutories
  • Formularis de sol.licitud d'informació
  • Enllaços de correu electrònic (amb l'equip directiu, caps de departaments, tutors, etc.)
  • Sol.licituds de col.laboració
  • Fòrum de discussió per a alumnat i professorat
  • Revista escolar
  • Pàgines de l'alumnat....

 • Continguts facilitadors de les gestions administratives:
  • Matrícules
  • Sol.licituds certificats, etc.
  • Calendari escolar, dates d'avaluació,...

 • Continguts facilitadors de la realització d'aprenentatges en línia:
  • Programacions dels departaments didàctics, objectius mínims, ...
  • Materials de reforç, apunts, treballs de l'alumnat,...
  • Enllaços a recursos educatius en línia.
  • Pàgines amb lliçons o materials que incloguin bons recursos i propostes comentades d'activitats.
  • Guies per al professorat amb bons exemples d'utilització educativa d'Internet.
  • Pàgines per treballar temes transversals,...

 • Continguts facilitadors del suport tècnic.


RECOMANACIONS SOBRE EL DISSENY:

Si voleu consultar un manual d'estil complet , podeu anar a "WebEstilo". A continuació es relacionen algunes recomanacions elementals de disseny:

 • Sobre l'estructura:
  • Les pàgines han de ser fàcils d'utilitzar i autoexplicatives.
  • L'usuari ha de saber en cada moment on es troba (mapa de navegació, taules de continguts, utilització de marcs amb índexs dels continguts,...).
  • S'ha de planificar l'estructura abans de començar (dependrà del contingut i dels usuaris a qui va destinada la Web).
  -
 • Sobre la navegació (enllaços):
  • No hi ha d'haver enllaços que no funcionin ni , a ser possible, "pàgines en construcció".
  • S'ha de preveure el possible ús on-line i off-line (usar enllaços relatius sempre que sigui possible).
  • Els enllaços han de ser clarament identificables per l'usuari.
  • S'ha de tenir en compte que hi ha navegadors que no visualitzen correctament els marcs ("frames").
  • Si la pàgina és molt llarga, col.locar enllaços per tornar al principi.
  • Posar enllaços a la pàgina principal a cadascuna de les pàgines o fer servir marcs ("frames").
 • Utilització de gràfics i contingut multimèdia:
  • Les pàgines no han de contenir un excès de text i s'ha de procurar que la seva longitud no excedeixi la de dues o tres vegades la pantalla de l'ordinador.
  • El tamany de tots els arxius que s'inclouen a una pàgina web no hauria de superar en conjunt els 50 Kb.
  • S'ha de tenir cura de la presentació i dissenyar pàgines atractives i no sobrecarregades.
 • Visualització de les pàgines:
  • Convé provar l'aspecte de les pàgines amb resolucions de 640x480 i 800x600 i indicar quina és la recomanada.
  • S'han de verificar amb els navegadors més utilitzats, ja que el seu aspecte pot diferir en un o l'altre.
  • Si es fan servir imatges de fons, han de tenir poc contingut gràfic per tal de no dificultar la visualització del contingut.
  • Els continguts més importants s'han de col.locar a la part superior de la pàgina (la que hi cap en la pantalla) .
 •  Aspectes diversos:
  • Evitar les faltes d'ortografia i sintaxi.
  • Posar títol a totes les pàgines. Això facilita que puguin ser trobades pels cercadors.
  • Posar enllaços a tots els/les responsables per tal d'afavorir la bidireccionalitat de la comunicació.
  • Indicar a cada pàgina la data de la darrera revisió i/o actualització.

Antoni Morante
Data darrera revisió: 27 d'octubre de 2000

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-