-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Suport Tècnic
   
lll
 

-Política de funcionament dels comptes d'usuari i adreces electròniques d'educació
---

-----------

 

>> Contrasenya inicial del compte d'usuari

>> La contrasenya inicial proporcionada per la Conselleria d'Educació i Cultura caducarà el mateix dia de l'alta.

Hi haurà un termini de 30 dies per canviar la contrasenya caducada.

icona claus Anau a la pàgina del WEIB:

Canvi de contrasenya del compte d'usuari
(centres/professorat/famílies - alumnat)

i seguiu les Instruccions per al canvi de contrasenya

Recordau que heu de posar el vostre nom d'usuari, utilitzant com a contrasenya actual la contrasenya caducada.

El període de vigència de la nova contrasenya serà d'1 any.

Òbviament, el canvi de contrasenya també es pot dur a terme durant el període de vigència de la contrasenya, i es pot realitzar tantes de vegades com l'usuari cregui convenient.

-----------

 

>> Instruccions per al canvi de contrasenya

>> Per canviar la contrasenya del vostre compte d'usuari des de la pàgina de Canvi de contrasenya del compte d'usuari, seguiu aquestes instruccions:

1.- En fer clic sobre la icona icona claus, apareixerà una finestra de validació:

pàgina contrasenya

2.- Introduir el vostre nom d'usuari i la contrasenya actual, i pitjar el botó Inicia.

3.- Apareixerà una nova pàgina de canvi de contrasenya. Introduir la nova contrasenya i repetir aquesta en el segon camp.

pàgina de canvi de contrasenya

4.- Finalment pitjar el botó Acceptar.

-----------

 

>> Reinici de contrasenyes

>> En cas de necessitar una contrasenya inicial, o bé per oblit de la contrasenya, el procediment a seguir és, en funció de si és la contrasenya del compte d'usuari d'una persona o la contrasenya del compte de correu electrònic del centre, una de les opcions següents:

 1. Per a les contrasenyes corresponents als comptes d'usuari de personal destinat en un centre públic d'ensenyament no universitari dependent de la Conselleria d'Educació i Universitat:
  posar-se en contacte amb la persona o persones designades per l’equip directiu perquè us en facilitin una de nova.

Per a les contrasenyes corresponents als comptes d’usuari de personal destinat en un centre privat/concertat que no disposi de l’eina de la gestió dels usuaris:
s’ha d’enviar per FAX al número 971 176 855 una fotocòpia del DNI. En el mateix full s’hi han de fer constar el nom i llinatges, el número del DNI, el telèfon mòbil, la signatura de l’usuari (ha de coincidir amb la del document d'identitat) i el centre de destinació. Si el document remès per fax es rep correctament i s’hi inclouen totes les dades requerides, l’usuari rebrà un SMS amb una contrasenya provisional, la qual s’haurà de canviar abans de 24 hores a l’adreça http://weib/Suport/solicitud_email/canvi_contrasenya_.htm

 

 1. Per a les contrasenyes dels correus electrònics dels centres educatius:
  enviar per
  FAX al número 971 176 855 una sol·licitud de reinici de contrasenya, que ha d'incloure
  - nom, codi i número de teléfono del centre
  - CIF del centre
  - nom i signatura d'un membre de l'equip directiu
  - segell del centre

Fet això, s’ha de telefonar al número 971 177 748 des d'on se facilitarà la nova contrasenya.

És important recordar que, en els dos casos, aquestes contrasenyes només serveixen per canviar la contrasenya donada per una d'elecció pròpia, tal com es descriu en aquest procediment.

 

NOTA: Properament, éls comptes de correu electrònic dels centres passen a ser comptes del servei Gmail amb el domini '@educaib.eu', gestionat per la CAIB. Aquests comptes tenen la particularitat de ser bústies compartides, és a dir, poden ser gestionades per diversos membres del centre. Serà responsabilitat de l'equip directiu designar les persones que tindran accés al correu del centre. En conseqüència, els correus electrònics dels centres educatius públics ja no disposaran de contrasenya pròpia.

 
IniciMapa del WEIBEstadístiques del WEIBInformació del WEIBRSSContacteES
-