-
[ Anar a l'inici del WEIB ]
El Web Educatiu de les Illes Balears
Suport Tècnic
   
lll
 

-Sol·licitud de compte d'usuari
---

>> La gestió dels usuaris del personal destinat a centres públics d'ensenyament no universitari dependents de la Conselleria d'Educació i Universitat es fa des dels propis centres amb el programari SEU (SEguretat Unificada).

Per altra banda, la major part dels centres privats/concertats també poden fer les altes del personal amb destinació al centre i facilitar un compte d'usuari. Per això, heu de posar-vos en contacte amb l’equip directiu perquè us indiqui la persona o persones que han designat per a la realització d’aquesta tasca.

Aquesta acció descentralitzada permet atendre directament les altes i baixes dels usuaris al grup del centre (imprescindible per al correcte accés a la plataforma Moodle de la Conselleria), els reinicis de contrasenyes, o l'accés als sistemes d'informació dels usuaris (permisos per al programari GestIB Web, correu electrònic, entre d’altres).

En el supòsit que el centre privat/concertat no tengui habilitada aquesta eina, s’han de seguir les següents passes:

  1. Descarregar el formulari de sol·licitud (en format PDF editable) i emplenar-lo: >> Sol·licitud PDF

  2. Imprimir el formulari emplenat i signar-lo per la persona interessada i el director o la directora del centre, estampant-hi el segell.

  3. Enviar el formulari i una fotocòpia del DNI (on es vegi clarament el nom, llinatges i el número del DNI) per fax al número 971 176 855

Si el formulari i la còpia del DNI remès per fax es rep correctament i s’hi inclouen totes les dades requerides, l’usuari rebrà un SMS amb el codi d’usuari i l'enllaç al formulari des d'on es tramita la contrasenya (https://www3.caib.es/xestib/resetPassword), la qual haurà de canviar abans de 24 hores a l’adreça
http://weib/Suport/solicitud_email/canvi_contrasenya_.htm

És imprescindible que el personal destinat en un centre educatiu estigui correctament introduït en el GestIB i les seves dades actualitzades. En el cas que alguna no consti o no coincideixi amb les introduïdes en el formulari no es tramitarà la petició.

Us recordam que per emprar qualsevol eina telemàtica del Govern, aplicacions incloses, també podeu fer servir el DNI electrònic o qualsevol dels certificats reconeguts pel Govern de les Illes Balears.

Darrera actualització: 6-3-2020

---

>> Canvi de contrasenya del compte d'usuari

>> Polítiques de funcionament del compte d'usuari

 
IniciMapa EstadístiquesInformació RSSContacteES
-