IEPI

La web de L’Institut per a l’Educació de la Primera Infància s'ha mogut, la podeu trobar a:

http://www.caib.es/sacmicrofront/home.do?mkey=M1110051151222087141760&lang=ca

Aquesta pàgina us redireccionarà en 5 segons. Si no funciona, pitjau sobre l'enllaç superior.

Per favor, actualitzau el vostres favorits!