hhh
Adreçada a l'alumnat del primer cicle de l'ESO de tots els centres de les Illes Balears. Curs 2008-2009
line decor
  
line decor
 


CALENDARI DE LA PRIMERA FASE AL CENTRE

Mes

Termini

Tasca

Proposta de resolució de tres problemes

La Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX farà públics els tres problemes per a cadascun dels nivells del primer cicle d’ESO a la  http://weib.caib.es i a la http://www.xeix.org

Inscripció del responsable del centre

Els centres interessats en participar  a la Festa de les Matemàtiques nomenaran un professor/a responsable que disposi d’adreça electrònica proporcionada per la Conselleria d’Educació i Cultura i s’inscriuran a través de la http://weib.caib.es

Resolució de problemes al centre

L’alumnat treballarà en equip – grups de tres o quatre alumnes – els quals presentaran un informe ben detallat del procés seguit en la resolució dels problemes proposats, on s’han d’explicitar i justificar les decisions preses i les conclusions o resultats a què s’han arribat .

Cada centre seleccionarà un treball per nivell per lliurar a la comissió de valoració de la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX.

Data límit de lliurament (13/02/2009)

Cada centre ha de lliurar els treballs seleccionats a l’organització (màxim un per nivell) encapçalats amb una etiqueta on s’expressi: IV Festa de les Matemàtiques, el nom del centre i dels participants, i el curs que realitzen. Tot el material adjunt i cada problema ha d’estar identificat amb les dades anteriors. No s’acceptarà cap treball enviat fora de termini.

Els treballs es remetran a la següent adreça:

Centmat, carrer Salvà, 14, 07013 Palma

Inscripció de l’alumnat que ha participat

El professor/a responsable de l’activitat al centre farà la inscripció de l’alumnat que ha participat (hagin estats seleccionats o no seleccionats pel centre) a través de la  http://weib.caib.es. Aquestes dades serviran per a la participació en un sorteig de material lúdic i educatiu.

Elecció del jurat

La Societat  Balear de Matemàtiques SBM-XEIX elegirà un jurat que s’encarregarà d’avaluar els treballs lliurats pels diferents centres, i decidirà quins treballs per a cada nivell passaran a la fase final de la IV Festa de les Matemàtiques.

El nombre de treballs classificats per a la fase final dependrà dels recursos disponibles i de l’equip organitzador, així com de la qualitat dels treballs.  Aproximadament es triaran uns deu treballs per cadascun dels nivells.

Publicació dels resultats

Es faran públics els resultats del jurat al http://weib.caib.es i http://www.xeix.org

Els treballs de la primera fase al centre, entregats per a la selecció de la fase final, quedaran en propietat de l’organització per a futures produccions de material didàctic que es puguin realitzar i per a la seva posterior difusió.

 

FASE FINAL DE LA FESTA DE LES MATEMÀTIQUES

divendres i dissabte 8 i 9 de maig de 2009 a Alcúdia

Es desenvoluparan activitats culturals i matemàtiques per als equips d’alumnes seleccionats i per al professorat acompanyant. El programa es donarà a conèixer més endavant una vegada confirmades les conferències, ponències i col·laboracions.

Jornades sobre competències matemàtiques (divendres i dissabte 8 i 9 de maig 2009)

Adreçades al professorat de matemàtiques de secundària.

INSCRIPCIÓ: Mitjançant full d’inscripció, que la podreu fer arribar al CEP d’Inca per FAX: 971 881052.

Termini d’inscripció: Del 2 d’abril al 30 d’abril.