hhh
Adreçada a l'alumnat del primer cicle de l'ESO de tots els centres de les Illes Balears. Curs 2008-2009
line decor
  
line decor
 


CONCURS DE CARTELLS

Per a l’elaboració del cartell anunciador de la Festa de les Matemàtiques de les Illes Balears - Curs 2008-2009


1 premi 2 premi
1r premi 2n premi
1er Premi i cartell guanyador:
Maria Cerdà, 4t d’ESO, IES Guillem Cifre de Colonya
2n Premi:
Aina Llompart Ramírez, 4t d’ESO, IES Guillem Cifre de Colonya

PDF Guanyadors del Concurs de Cartells

PDF díptic informatiu

Adreçat a tot l’alumnat de tercer i quart d’ESO, i primer i segon de Batxillerat de les Illes Balears.

El treball s’ha de realitzar en paper de dibuix, en format DIN A3. La tècnica del treball és lliure. Al cartell hi ha de constar el següent text:

IV Festa de les Matemàtiques de les Illes Balears, 8 – 9 de maig de 2009, Alcúdia.

El format de la data és lliure. En la part inferior del cartell s’ha de reservar una franja d’uns 5 cm, per inserir-hi els logotips de les entitats organitzadores i col·laboradores.

Termini d’inscripció: Els centres interessats en participar en l’activitat han de nomenar un/a professor/a responsable i s’han d’inscriure a través de la http://weib.caib.es del 9 al 22 de desembre.

Cada centre ha de realitzar una preselecció dels treballs i ha de lliurar únicament els treballs preseleccionats a l’adreça:

Centmat, carrer Salvà, 14, 07013 Palma

Els treballs han de ser originals i no han d’haver estat publicats ni premiats amb anterioritat.

Els participants han d’escriure el nom, llinatges, curs, centre on estudia i telèfon de contacte al dors de cada cartell.

Termini de presentació dels treballs: finalitza el divendres 13 de febrer de 2009. No s’acceptarà cap treball enviat fora d’aquest termini.

Premis: S’atorgaran dos premis valorats en:

Primer premi: 120 euros
Segon premi: 80 euros

El cartell guanyador del primer premi serà reproduït per a divulgar la celebració de la diada IV Festa de les Matemàtiques de les Illes Balears que se celebrarà a Alcúdia els dies 8 i 9 de maig del 2009.

Es podran també concedir diversos accèssits valorats en 50 euros si el jurat ho considera oportú.

El jurat valorarà, entre altres elements, la relació del cartell amb les Matemàtiques, amb la Festa, i amb la ciutat d’Alcúdia on se celebra la diada de la IV Festa de les Matemàtiques. Els premis es podran declarar deserts, si així el jurat ho determina.

El jurat seleccionador estarà format per dos/dues professors/es de l’àrea matemàtica, dos/dues de l’àrea artística, i dos/dues alumnes.

Tots els cartells enviats s’exposaran durant la diada de la IV Festa de les Matemàtiques a la ciutat d’Alcúdia. S’informarà oportunament als professors/es responsables de l’activitat del dia i lloc de l’exposició.

Els treballs guanyadors quedaran en mans de l’organització i podran ser exposats en altres ocasions, esmentant sempre els noms dels autors i autores i el premi concedit.

Per tal d’afavorir la participació del màxim nombre de centres, cada centre podrà guanyar, com a molt, un accèssit. Els treballs no premiats s’enviaran als CEPs corresponents de cada un dels centres participants, i els professors/es responsables de l’activitat podran anar a recollir-los fins el 31 de maig de 2009.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les bases. La decisió del jurat serà inapel·lable.

Observació important: El professorat responsable de l’activitat, ha de disposar obligatòriament d’adreça de correu electrònic proporcionada per la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquesta serà l’única via amb la qual es gestionarà tota l’activitat. Per tant, cal sol·licitar-la el més aviat possible, si no la teniu, a
http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email_.htm atès que es pot torbar en fer-se efectiva més d’un mes.

Per a consultes i suggeriments adreçau-vos a festa@xeix.org