Jornades Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
presentació comité programa inscripció seu allotjament col·labora 


COMITÈ HONORÍFIC

M. Hble. Sr. Jaume Matas Palou, president de les Illes Balears.
Excma. Sra. Catalina Cirer Adrover, batllessa de Palma.
Hble. Sra. M. Rosa Estarás Ferragut, vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals.
Hble. Sr. Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura.
Hble. Sra. Aina Maria Castillo Ferrer, consellera de Salut i Consum.
Hble. Sra. Mª Rosa Puig Oliver, consellera de Presidència i Esports.
Excm. Sr. Bartolomé Barceló Oliver, fiscal en Cap del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Mgfc. Excm. Sr. Avel.lí Blasco Esteve, rector de la Universitat de les Illes Balears.
Il·lm. Sr. Antoni Serra Torrens, president de l'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.
Dr. Llorenç Huguet Rotger, president de "Sa Nostra", Caixa de Balears.

 

COMITÈ CIENTÍFIC

Il·lma. Sra. Joana Rosselló Morales, directora general d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d'Educació i Cultura.
Sr. Sebastià Barceló Serra, cap de Gabinet del conseller, Conselleria d'Educació i Cultura.
Sra. Patricia Moreno Ruiz-Olalde, cap de Premsa, Conselleria d'Educació i Cultura.
Il.lm. Sr. José Díaz Cappa
, fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.
Il·lm. Sra. Mª del Pilar Mir Clar, directora general de Menors i Família, Conselleria de Presidència i Esports.
Il·lm. Sr. Antonio Pallicer i Orzaez, director general de Salut Pública i Participació, Conselleria de Salut i Consum.
Il·lm. Sr. Gaspar Rul.lán Losada, director general de l'Oficina de la Defensa dels Drets dels Menors, Conselleria de Presidència i Esports.
Il·lm. Sr. Manuel Jaén Palacios, Delegat del Govern a Brusel·les.
Sra. Margarita Ferrando Barceló, regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Palma.
Sr. Antonio Calvo Ara, director de l'Àrea de Protecció al Menor i Atenció a la Família, Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.
Dr. Lluís Garau Juaneda, secretari general i catedràtic de la Universitat de les Illes Balears.

 

COMITÈ TÈCNIC

Sra. Isabel Esteban Torrandell, cap del Servei d'Innovació Educativa, Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d'Educació i Cultura.
Dr. Bartolomé Jaume Roig, coordinador autonòmic de Drogodependències, Direcció General de Salut Pública i Participació, Conselleria de Salut i Consum.
Sr. Fermín Domínguez Roldán, coordinador de Centres, Direcció General de Menors i Família, Conselleria de Presidència i Esports.
Sra. Amparo Solanes Calatayud, directora general de Serveis Socials, Regidoria de Serveis, Ajuntament de Palma.
Sra. Aina Morey Alzamora, doctora en ciències de l'educació, assessora tècnica docent del Servei d'Innovació Educativa, Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d'Educació i Cultura.
Sra. Palmira Tortella Morey, assessora tècnica docent del Servei d'Innovació Educativa, Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d'Educació i Cultura.
Sr. Serafí Carballo García
, doctor en psicologia, cap de la Secció d'Infància i Família del Servei de Protecció del Menor i Atenció a la Família, Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.

inici