Jornades Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
presentació comité programa inscripció seu allotjament col·labora 


INSCRIPCIÓ

Se seguirà un rigorós ordre d'inscripció.

Quota d'inscripció: 20 €.
Places: 425 assistents.

La quota d'inscripció inclou assistència a les Jornades, material i cafè.

  1. Emplenar el full d'inscripció que pot ser tramès en línia o per fax, número 971 177 528, a la Secretaria Tècnica de les Jornades. És imprescindible emplenar correctament les dades, en especial, l'adreça electrònica i el número de telèfon, per tal de poder contactar amb l'interessat/da.

  2. Des de la Secretaria Tècnica mitjançant la vostra adreça de correu electrònic, rebreu la conformitat per tal d'efectuar el pagament d'inscripció, així com l'enllaç al DUI 046.

  3. El pagament d'inscripció es pot fer:

    - En línia, mitjançant el model DUI 046 que trobareu a l'adreça electrònica que rebreu.

    - Descarregant el model DUI 046 que també trobareu a l'adreça electrònica que rebreu, als centres escolars o a qualsevol de les Conselleries del Govern. S'ha de cumplimentar i fer el pagament efectiu a qualsevol de les oficines de les entitats bancàries autoritzades. En aquest cas, la inscripció només serà efectiva quan, una vegada efectuat el pagament, s'enviï el resguard corresponent a la Secretaria Tècnica, fax número 971 177 528.

Per tal de realitzar el pagament i trametre el resguard corresponent a la Secretaria Tècnica, teniu un termini màxim de cinc dies. En cas de no realitzar-se el pagament en aquest termini o no enviar còpia del resguard, la inscripció a les Jornades no serà vàlida i perdreu la plaça reservada temporalment.

 

SECRETARIA TÈCNICA

Servei d'Innovació, Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.

C/ Passatge Guillem de Torrella, 1. 07002 Palma de Mallorca.

Telèfon: 971 176 500
Fax: 971 177 528

inici