Jornades Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
presentació comité programa inscripció seu allotjament col·labora 


JUSTIFICACIÓ

Aquestes Jornades pretenen abordar la temàtica del menor des de les diverses institucions implicades. Posaran en relleu els comportaments que es reflecteixen en tota una sèrie de circumstàncies socials que actualment s'estan produint, i que es manifesten en el context escolar en el qual aquests menors passen gran part del seu temps: dificultat d'adaptació, absentisme, influència dels mitjans de comunicació en els comportaments socials i individuals...

 

LES JORNADES S'ADRECEN A

Professionals o futurs professionals implicats en el treball del menor en edat escolar: professorat, equips directius, psicòlegs, psicopedagogs, pedagogs, personal sanitari, educadors socials, treballadors socials, advocats, jutges, fiscals, policies, així com a pares i mares o qualsevol altra persona interessada en la temàtica que s'ha de tractar.

 

OBJECTIUS

  1. Conèixer i analitzar la integració psicosocial de menors i adolescents en edat escolar des de diferents àmbits i perspectives, i assegurar-ne una visió integral, així com la intervenció socioeducativa.

  2. Cercar mecanismes de resolució consensuats entre els diferents agents, institucions i administracions implicades en vetlar pel benestar de la infància, que intentin donar resposta a les diverses manifestacions de la situació actual del menor.

  3. Gaudir d'un espai de debat, d'intercanvi i de referència en el qual es puguin conèixer i aportar distintes propostes que actualment són treballades per professionals implicats en la temàtica de l'àmbit educatiu, social, jurídic, policial...

 

CRÈDITS/CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA

Es lliurarà un certificat de participació a tots els assistents.

La Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i Cultura lliurarà un crèdit i mig a tots els professors/es que assisteixin un mínim del 80 % de l'activitat.

El Departament de Pedagogia Aplicada i Psicologia de l'Educació de la Universitat de les Illes Balears reconeixerà com a oferta lectiva amb un crèdit i mig de lliure configuració els estudiants que assisteixin a les Jornades.

inici