Jornades Menors en edat escolar: conflictes i oportunitats
presentació comité programa inscripció seu allotjament col·labora 


I JORNADES DE MENORS EN EDAT ESCOLAR: CONFLICTES I OPORTUNITATS

Programa de les Jornades Programa en PDF

Dijous 10 de novembre

15.00 h - 16.00 h - Lliurament d'acreditacions

16.00 h - 16.30 h - Acte d'obertura

16.30 h - 17.30 h - Conferència inaugural

"Visió general de la societat internacional. Extensió del problema en una comunitat globalitzada. Marc legal internacional"

Excm. Sra. Pilar del Castillo Vera, membre del Parlament Europeu.

Presenta: Hble. Sr. Francesc J. Fiol Amengual, conseller d'Educació i Cultura, Conselleria d'Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.

17.45 h - 18.45 h - Conferència

"Visió general en la societat espanyola. Anàlisi de la situació actual. Perspectives de futur. Marc legal nacional i de les Illes Balears"

Dr. Ramon Flecha García, Professor de la Universitat de Barcelona.

Presenta: Sr. Antonio Calvo Ara, director de l'Àrea de Protecció al Menor i Atenció a la Família, Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.

19.00 h - 20.00 h - Conferència

"Els menors i els mitjans de comunicació. Repercussions en la seva formació integral"

Il·lm. Sr. Julio Iglesias de Ussel, catedràtic de Sociologia, Universitat de Granada.

Presenta: Il·lm. Sr. Manuel Jaén Palacios, delegat del Govern de les Illes Balears a Brusel·les.

20.15 h - Copa de benvinguda

 

Divendres 11 de novembre

9.00 h - 10.30 h - Conferència

"L'absentisme escolar: anàlisi i abordatge des d'una perspectiva socioeducativa"

Il·lustríssim Sr. Pedro Uruñuela Nájera, subdirector de la Alta Inspección del Ministerio de Educación y Ciencia, Madrid.

Presenta: Il·lm. Sra. Mercè Amer Riera, directora d'Alta Inspecció a Balears.

10.30 h - 12.00 h - Taules rodones

A. "L'absentisme escolar a les diferents comunitats autònomes"

Il·lm. Sr. Marino Arranz Boal, director general de Formación Profesional e Innovación Educativa, Consejería de Educación, Junta de Castella-Lleó.
Il·lm. Sr. Josep Vicenç Felip i Monlleó, director general d'Ensenyament, Conselleria de Cultura, Educació i Esports, Comunitat Valenciana.
Il·lma. Sra. Joana Rosselló Morales, directora general d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat, Conselleria d'Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.

Modera: Sra. Isabel Esteban Torrandell, cap del Servei d'Innovació, Direcció General d'Ordenació, Innovació i Formació del Professorat de la Conselleria d'Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.

B. "Absentisme escolar: mecanismes i possibilitats de resolució. El paper de les diferents administracions. Les seves competències"

Il·lm. Sr. Jaume Juan García, director general d'Administració Educativa, Conselleria d'Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.
Il·lm. Sr. Antonio del Moral García, fiscal del Tribunal Suprem.
Sra. Amparo Solanes Calatayud, directora general de Serveis Socials, Regidoria de Serveis Socials, Ajuntament de Palma.

Modera: Il·lm. Sr. Sebastià Vanrell Sintes, secretari general de la Conselleria d'Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.

12.00 h - 12.30 h - Pausa-cafè

12.30 h - 14.00 h - Conferència

"La violència en els centres educatius"

Sra. Angela Serrano Sarmiento, psicopedagoga responsable de l'Àrea de Violència Escolar del centre Reina Sofia per a l'estudi de la violència. València.

Presenta: Il·lma. Sra. Mª del Pilar Mir Clar, directora general de Menors i Família, Conselleria de Presidència i Esports.

16.00 h - 17.30 h - Conferència

"El menor infractor"

Excm. Sr. Félix Pantoja García, fiscal i vocal del Consell General del Poder Judicial.

Presenta: Il·lm. Sr. José Díaz Cappa, fiscal de la Fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears.

17.30 h - 18.00 h - Pausa-cafè

18.00 h - 19.30 h - Taules rodones

A. "Mecanismes legals de resolució de conflictes des de l'àmbit educatiu, judicial i policial"

Il·lm. Sr. José Luís Carbonell Fernández, president del Consell Escolar de la Comunitat Autònoma de Madrid.
Sra. Mª del Pilar Alvarado Ballesteros, inspectora de Policia de la Comissaria General de la Policia Judicial de Madrid.
Il·lm. Sr. Emilio Calatayud Pérez, jutge de Menors de Granada.

Modera: Il·lm. Sr. Francisco Romero Valenzuela, president del Consell Escolar de les Illes Balears.

B. "Programes de resolució de conflictes en els centres educatius i en l'àmbit social"

Sra. Rosabel Rodríguez Rodríguez, professora titular de psicologia evolutiva i de l'educació, Universitat de les Illes Balears.
Sra. Rita Ojeda Socorro, membre de l'equip tècnic dels centres d'atenció preferent de Canàries.
Sr. Francisco Legaz Cervantes, director de la Fundació Diagrama.
Sr. Jordi Llabrés Palmer, comissionat de l'Observatori per a la Convivència Escolar, Conselleria d'Educació i Cultura, Govern de les Illes Balears.

Modera: Dr. Josep Pérez Castelló, professor titular de psicologia evolutiva i de l'educació de la Universitat de les Illes Balears.

 

Dissabte 12 de novembre

9.00 h - 10.30 h - Conferència

"Llei de drogodependències i adiccions de les Illes Balears. La defensa del menor"

Dr. Bartolomé Jaume Roig, coordinador autonòmic de drogodependències.

Presenta: Il·lm. Sr. Antonio Pallicer Orzaez, director general de Salut Pública i Participació de la Conselleria de Salut i Consum, Govern de les Illes Balears.

10.30 h - 12.00 h - Taules rodones

A. "Menors amb mesures de protecció"

Sr. Jesús Fuertes Zorita, director de Protecció del Menor, Junta de Castella-Lleó.
Sr. Jorge Barudy, director de l'Institut de Formació, Investigació i Intervenció sobre la Violència Familiar i les seves conseqüències. Barcelona.
Sra. Olga Guerra Arabolaza, psicòloga, coordinadora del Programa d'Atenció a Nins i Nines Víctimes d'Abusos Sexuals, Servei de Protecció del Menor i Atenció a la Família. Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.

Modera: Sr. Manuel Gordo Sevilla, cap del Servei de Protecció del Menor i Atenció a la Família de S'Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca.

B. "Projecció, protecció i límits dels drets i de les llibertats dels menors en l'àmbit socioeducatiu"

Excm. Sr. Pedro Núñez Morgades, defensor del menor de la Comunitat de Madrid.
Sr. Jaume Funes i Artiaga, adjunt al Síndic per a la Defensa dels Drets dels Infants i Adolescents.
Excm. Sr. José Chamizo de la Rubia, defensor del poble d'Andalusia. Defensor del menor d'Andalusia.

Modera: Il·lm. Sr. Gaspar Rul·lán Losada, director general de l'Oficina de Defensa dels Drets del Menor de la Conselleria de Presidència i Esports, Govern de les Illes Balears.

12.00 h - 12.30 h - Pausa-cafè

12.30 h - 13.30 h - Conferència de clausura

"Situació mundial de la infància desprotegida"

Sra. Catherine Blaya, directora Observatoire Européen de la Violence Scolaire. Burdeus, França.

Presenta: Hble. Sra. Mª Rosa Estaràs Ferragut, vicepresidenta i consellera de Relacions Institucionals.

13.30 h - 14.00 h - Cloenda i conclusions

inici