Recursos educatius

Pla de convivència

La finalitat d'aquestes orientacions és facilitar a la comunitat educativa l'elaboració, el desenvolupament i la implantació del Pla de convivència, i convidar a la reflexió, que conduirà a la definició de criteris d'organització i actuacions que garanteixin l'adquisició d'aprenentatges i la millora qualitativa de la convivència en els centres educatius.Pla de convivència 401 kb Pla de convivència. PDF
Imatge Pla de convivència

escut de la CEC