Header image header image 2  
logo
  || INICI ||
   
 
BIBLIOGRAFIA

Llistat de diferents materials relacionats amb la figura del rei Jaume I.

ABULAFIA, D: Un emporio mediterráneo. El reino catalán de Mallorca. Barcelona, Omega,1996.
ÁLVAREZ, C: La justicia en el antiguo Reino de Mallorca. Palma de Mallorca, 1971.
AMADES, J: Les millors llegendes populars. Barcelona, Selecta, 1978.
BELENGUER, E.: Jaume I i el seu regnat. Barcelona, Pagès Editors, 2008.
BARCELÓ, M. i otros: Historia de los pueblos de España. Los antiguos territorios de la Corona de Aragón. Barcelona, Argos Vergara, 1984.
CASASNOVAS, M. À.: Història de les Illes Balears. Mallorca, Moll, 1998.
CASASNOVAS, M. À.: Història de Menorca. Mallorca, Moll, 2005.
CINGOLANI, S. M: Jaume I. Història i mite d’un rei. Barcelona, Edicions 62, 2007 (Biografies i memòries; 68).
CONSTABLE, O. R.: Comercio y comerciantes en la España musulmana. La reordenación comercial de la Península Ibérica de 900 al 1500. Barcelona, Omega, 1997.
DEL TREPPO, M.: Els mercaders catalans i l’expansió de la corona catalano-aragonesa. Barcelona, Curial, 1976.
DESCLOT, B: Crònica. Volum II (a cura de M. Coll i Alentorn). Barcelona, Barcino, 1949 (Els nostres clàssics; 63).
ESCANDELL, E.: Ibiza y Formentera en la Corona de Aragón. Palma, El Tall, 1994.
FURIÓ, A: El rei conqueridor. Jaume I: entre la història i la llegenda. València, Bromera, 2007 (Grans Obres Bromera: 18).
GUICHARD, P.: Al-Andalus frente a la conquista cristiana. València, Universitat de València, 2001.
JAUME I: Crònica o Llibre dels Feits ( a cura de Ferran Soldevilla). Barcelona, Edicions 62, 1994 (Les millors obres de la literatura catalana; 86).
JAUME I: Llibre dels fets (versió a cura de Josep M. Pujol). Barcelona, Teide, 1994 (Tria de clàssics; 3).
LLOMPART, G.: El infant Jaume y la rabia de los pobladores de Mallorca, en Memòries de la Reial Acadèmia Mallorquina d’Estudis Genealògics, Heraldics i Històrics 15, 2005.
LLUCH, E.: Temps de conquesta. Bromera, 2007.
MARÍ, J.: La conquesta catalana de 1235. Eivissa, Institut d’Estudis Eivissencs, 1976.
MAYOL, A.: El comerç marítim entre Alcúdia i Ciutadella en la baixa Edat Mitjana (1300-1526). Mallorca, Consell Insular de Mallorca, 2005.
MUNTANER, R: Crònica I : Crònica I (a cura de Marina Gustà, amb pròleg de Joan Fuster). Barcelona, Edicions 62, 1979 (MOLC; 19).
QUADRADO, J. M.: Historia de la conquista de Mallorca. Palma de Mallorca, Mallorquina de F. Pons, 1958.
QUINTANA, A. i CALAFAT, R.: La pervivència del rei En Jaume. Palma, Documenta Balear, 1992.
SALVADÓ, A: Jaume I el Conqueridor. El punyal del serraí (primera part). La reina hongaresa (segona part). Parleu o mateu-me (tercera part). Barcelona, Columna Edicions, 2008.
SANTAMARÍA, A.: Determinantes de la conquista de Baleares. A "Mayurqa" 8, 1972
SOLER I AMIGO, J.: El rei Jaume I el Conqueridor entre la història i la llegenda. Barcelona, Farrell, 2007.
SOTO, R.: La situació dels andalusins (musulmans i batejats) a Mallorca després de la conquesta catalana de 1230, Mélanges de la Casa de Velázquez, XXX-1. Madrid, 1994.
SOTO, R.: La población musulmana en Mallorca bajo dominio cristiano (1240-1276). A Fontes Rerum Balearium II, 1 i II, 3. 1978.
VALRIU, C. I VIVOT, T.: El Rei En Jaume. Un heroi històric, un heroi de llegenda. Cinc itineraris per Mallorca. Barcelona, Olañeta, 2005.
VERGÉS, O.: La crida de la mar. Barcelona, Abadia de Montserrat, 1984.