hhh
Adreçada a l'alumnat del primer cicle de l'ESO de tots els centres de les Illes Balears. Curs 2010-2011
line decor
  
line decor
 


CONCURS DE CARTELLS

Per a l’elaboració del cartell anunciador de la V Festa de les Matemàtiques de les Illes Balears - Curs 2010-2011

Reunits els membres del jurat, esmentats a sota, per a la selecció del cartell guanyador de la Festa de les Matemàtiques, han arribat al següent resultat:

1er Premi : Pilar Gambín Campos, 2n batxillerat, IES Antoni Maura

1r premi

 

2n Premi : Liz Zafra Martín, 4t d’ESO, IES Alcúdia

2n premi

 

Accèssit : Ariane Corral, 1r batxillerat, IES Josep M. Llompart

accesit

 

Clàudia Masó Sempere, Professora d’Educació Plàstica i Visual. IES Santa Margalida

José Antonio Troya Rodríguez, Cap de dept. d’Educació Plàstica i Visual. IES Santa Margalida

Joana M. Socies Ramon, Professora de Matemàtiques. IES Santa Margalida

Antònia Martorell Mir, Cap de dept. de Matemàtiques. IES Santa Margalida

Miquel Mir Miquel. Estudiant de 3r de Disseny Gràfic i Comunicació Visual. Escola Superior Balear - ESDI

Aleksandar Rasevic Lukic, Estudiant de 4t d'ESO. IES Santa Margalida

IES Santa Margalida, 24 de febrer de 2011

PDF Acta

 


 

PDF díptic informatiu

Adreçat a tot l’alumnat de tercer i quart d’ESO, i primer i segon de Batxillerat de les Illes Balears.

El treball s’ha de realitzar en paper de dibuix, en format DIN A3. La tècnica del treball és lliure. Al cartell hi ha de constar el següent text:

V Festa de les Matemàtiques de les Illes Balears, 13 –14 de maig de 2011, Felanitx.

El format de la data és lliure. En la part inferior del cartell s’ha de reservar una franja d’uns 5 cm, per inserir-hi els logotips de les entitats organitzadores i col•laboradores.

Terminis d’inscripció: Els centres interessats en participar en l’activitat han de nomenar un/a professor/a responsable i s’han d’inscriure a través de la http://weib.caib.es del 9 al 22 de desembre de 2010.

El professor/a responsable de l’activitat al centre farà la inscripció de l’alumnat que ha participat en aquest concurs a través de la http://weib.caib.es en el termini de l'1 de febrer de 2011 a l'11 de febrer de 2011. La qual cosa servirà per a la participació en un sorteig de material lúdic i educatiu.

Cada centre ha de realitzar una preselecció dels treballs i ha de lliurar únicament els treballs preseleccionats a l’adreça:

Centmat, carrer Salvà, 14, 07013 Palma

Els treballs han de ser originals i no han d’haver estat publicats ni premiats amb anterioritat.

Els participants han d’escriure el nom, llinatges, curs, centre on estudia i telèfon de contacte al dors de cada cartell.

Termini de presentació dels treballs: finalitza el divendres 11 de febrer de 2011. No s’acceptarà cap treball enviat fora d’aquest termini.

Premis: S’atorgaran dos premis valorats en:

Primer premi: 120 euros
Segon premi: 80 euros

El cartell guanyador del primer premi serà reproduït per a divulgar la celebració de la diada V Festa de les Matemàtiques de les Illes Balears que se celebrarà a Felanitx els dies 13 i 14 de maig del 2011.

Es podran també concedir diversos accèssits valorats en 50 euros si el jurat ho considera oportú.

El jurat valorarà, entre altres elements, la relació del cartell amb les Matemàtiques, amb la Festa, i amb la ciutat de Felanitx on se celebra la diada de la V Festa de les Matemàtiques. Els premis es podran declarar deserts, si així el jurat ho determina.

El jurat seleccionador estarà format per dos/dues professors/es de l’àrea matemàtica, dos/dues de l’àrea artística, i dos/dues alumnes.

Tots els cartells enviats s’exposaran durant la diada de la V Festa de les Matemàtiques a la ciutat de Felanitx. S’informarà oportunament als professors/es responsables de l’activitat del dia i lloc de l’exposició.

Els treballs guanyadors quedaran en mans de l’organització i podran ser exposats en altres ocasions, esmentant sempre els noms dels autors i autores i el premi concedit.

Per tal d’afavorir la participació del màxim nombre de centres, cada centre podrà guanyar, com a molt, un accèssit. Els treballs no premiats s’enviaran als CEPs corresponents de cada un dels centres participants, i els professors/es responsables de l’activitat podran anar a recollir-los fins el 31 de maig de 2011.

La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de totes les bases. La decisió del jurat serà inapel•lable.

Observació important:

El professorat responsable de l’activitat, ha de disposar obligatòriament d’adreça de correu electrònic proporcionada per la Conselleria d’Educació i Cultura. Aquesta serà l’única via amb la qual es gestionarà tota l’activitat. Per tant, cal sol•licitar-la el més aviat possible, si no la teniu, a http://weib.caib.es/Suport/solicitud_email/sol_email.htm atès que es pot torbar en fer-se efectiva més d’un mes. Per a consultes i suggeriments adreçau-vos a festa@xeix.org