hhh
Adreçada a l'alumnat del primer cicle de l'ESO de tots els centres de les Illes Balears. Curs 2010-2011
line decor
  
line decor
 


QUÈ ÉS?

PDF díptic informatiu

Fer matemàtiques significa essencialment resoldre problemes. Una capacitat bàsica que el nostre alumnat ha d’adquirir al llarg dels seus estudis i que haurà d’utilitzar al llarg de la seva vida. La resolució de problemes és una activitat que contribueix a desenvolupar la competència matemàtica dels estudiants. Afavoreix les seves actituds positives envers les matemàtiques, millora la seva capacitat de comunicació i argumentació lògica, i els ajuda a l’adquisició de seguretat i confiança en les seves capacitats pròpies.

La Festa de les Matemàtiques és una activitat oberta a tots els centres de les Illes, que es celebrarà per quinta vegada i que es fonamenta sobre la resolució de problemes. S’organitza en forma de concurs i es desenvolupa en diverses fases. La primera fase, com és habitual, té lloc al propi centre i va adreçada a l’alumnat de primer cicle d’ESO. Per a poder participar s’hi ha d’implicar de forma voluntària el professorat del departament de matemàtiques corresponent.

Es resoldran tres problemes en equips: grups de tres o quatre alumnes. Els centres seleccionaran un treball per nivell que es lliurarà a la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX en els terminis pertinents. Se suggereix que cada centre organitzi pel seu compte una fase selectiva dels treballs, premií internament els millors, i lliuri a l’organització el millor de cada nivell. A continuació, un jurat s’encarregarà d’avaluar i de fer una nova selecció dels millors treballs (màxim 10 per a cada nivell) que passaran a la fase final.