hhh
Adreçada a l'alumnat del primer cicle de l'ESO de tots els centres de les Illes Balears. Curs 2012-2013
line decor
  
line decor
 


QUÈ ÉS?

PDF díptic informatiu

Fer matemàtiques significa essencialment resoldre problemes. Una capacitat bàsica que el nostre alumnat ha d’adquirir al llarg dels seus estudis i que haurà d’utilitzar al llarg de la seva vida. La resolució de problemes és una activitat que contribueix a desenvolupar la competència matemàtica dels estudiants. Afavoreix les seves actituds positives envers les matemàtiques, millora la seva capacitat de comunicació i argumentació lògica, i els ajuda a l’adquisició de seguretat i confiança en les seves capacitats pròpies.

La Festa de les Matemàtiques és una activitat oberta a tots els centres de les Illes, que es celebrarà per sisena vegada i que es fonamenta sobre la resolució de problemes. S’organitza en forma de concurs i a diferència d’altres anys es desenvoluparà en una única fase, atès que els seus responsables, en aquest curs escolar, centren els seus esforços i recursos en l’organització de la XVI JAEM (Jornades per a l’Aprenentatge i l’Ensenyament de les Matemàtiques) http://xvi.jaem.es/. Aquesta fase tindrà lloc al propi centre i va adreçada a l’alumnat de primer cicle d’ESO. Per a poder participar s’hi ha d’implicar de forma voluntària el professorat del departament de matemàtiques corresponent.

Es resoldran tres problemes de desenvolupament i una col•lecció de problemes curts, sempre en equips de tres alumnes. Els centres seleccionaran un treball per nivell que es lliurarà a la Societat Balear de Matemàtiques SBM-XEIX en els terminis pertinents. Se suggereix que cada centre organitzi pel seu compte una fase selectiva dels treballs, premií internament els millors, i lliuri a l’organització el millor de cada nivell. A continuació, un jurat s’encarregarà d’avaluar-los i de seleccionar el millor treball de cada nivell. El grup de 2n d’ESO seleccionat representarà a les Illes Balears a l’Olimpíada Matemàtica Nacional que se celebrarà a Andorra a finals de juny del 2013. I el grup seleccionat de 1r d’ESO representarà a les Illes Balears a l’Olimpíada Matemàtica Nacional del 2014 que se celebrarà a Catalunya.

Per a consultes o qualsevol suggeriment que ens vulgueu fer adreçau-vos a festa@xeix.org